O nás | Co nabizime? | PODNIKÁNÍ | Kombinace produktů | Historie | Inovační centrum | Věda
Katalog Produkce 2017 | Ceník Produkty | Ceník Kosmetika | Kontact |

OCENINI
Téma článku: Novomin ANTIOXIDANČNÍ PATENTOVANÝ KOMPLEX, Sibiřské Zdraví

novomin.jpg (48751 bytes)

Doplněk stravy "Novomin" Formule 4
PATENTOVANÝ KOMPLEX OXIDAČNÍCH INHIBITORŮ
Novomin je prvním a dosud jediným přípravkem v onkologii ve světové praxi, který má tak zvaný různý spektrální léčebný účinek:
 • antioxidační komplex zajišťuje spolehlivou ochranu a normalizuje výměnné procesy ve zdravých tkáních organismu;
 • má selektivní poškozující účinek, napomáhá ničit jen patologické buňky.
Maximálně efektivní dávka aktivních komponentů Novominu a naprosto přesně vybraný poměr mezi nimi zajišťuje vzájemný účinek a mnohonásobné zesílení ochranného působení přípravku.
Univerzální ochranné působení přírodních antioxidantů násobené synenergetickým efektem vzájemného zvýšení působení každého z komponentů preparátu zajišťuje spolehlivou ochranu před širokým okruhem nemocí provázených poškozením nebo patologickou změnou buněk, a to od infekcí nachlazení až po chronicky degenerativní procesy.

Kromě toho díky přesné kombinaci a poměru antioxidantů v preparátu Novomin se poprvé podařilo dosáhnout unikátního efektu vyváženého antioxidačního a prooxidačního účinku. V důsledku toho se ochranné vlastnosti Novominu projevují jen v normálních tkáních organismu a v cizorodých nebo zmutovaných buňkách má naopak prooxidační (poškozující) účinek.

Velmi důležité je i to, že antioxidační komplex Novomin značně snižuje toxicitu lékařských (chemicko-terapeutických) preparátů tím, že současně zesiluje jejich léčebný účinek.

Balení :
120 želatinových kapslí po 0,53 g

Během práci nad Novominem bylo obhájeno
4 doktorských a 9 kandidátských disertací, obdrženo 4 patenty a 5 autorských dokladů !!!

Níže uvedené informace vám umožní úspěšné využití nových možností prevence onkologických onemocnění, snížení toxických účinků standardní onkologické terapie a zvýšení efektivity léčby nádorových onemocnění, které se naskytly díky vzniku komplexu oxidačních inhibitorů NOVOMIN.

Vážení čtenáři!

Zvláštní pozornost věnujte, prosím, následujícím sdělením:
 • Je mnohem jednodušší onemocnění předcházet, než je léčit! Odborníci jsou přesvědčeni, že 70 - 80 % nádorových onemocnění lze předejít.
 • Jednou z hlavních příčin, kvůli které je úmrtnost v důsledku nádorových onemocnění stále vysoká, je velice nízká informovanost o možnostech prevence a o časných příznacích nádoru, kdy je nutná bezodkladná návštěva lékaře.
 • Čím dříve je nádor diagnostikován, tím efektivnější je jeho léčba. Nádorové onemocnění není žádnou „ranou osudu“. Rakovina je vyléčitelná. Současné léčebné metody zachraňují tisíce nemocných.
 • Onkologie významně pokročila, a v současnosti lékaři zachraňují mnohé pacienty, kterým nedokázali ještě před deseti lety pomoci. Základními (tradičními) léčebnými metodami léčby onkologických onemocnění zůstávají operativní zákroky, chemoterapie a léčba ozařováním.
 • Neexistuje žádný farmakologický přípravek (a tím spíše žádný biologicky aktivní doplněk stravy), který může sám o sobě vyléčit rakovinu! K úspěšné léčbě vede jedině soulad léčebných metod, které zahrnují celý organizmus a pokud možno i všechny oblasti života pacienta - tělo, ducha i duši.
 • A nakonec, jedním z nejdůležitějších, je optimistický postoj k životu a víra v sebe samého. Lidé, kteří přes nezdary a porážky nikdy neztrácejí naději, jsou velkou měrou vůči nemoci odolnější než pesimisté.

  Zachovat si zdraví je možné jedině s přesvědčením: „ S tím si poradím!“
   Je dobře známo, že předejít onemocnění je jednodušší, než je léčit. „Víme toho tolik o příčinách rakoviny, že je nejen možné, ale přímo nutné založit boj proti nádorovým onemocněním na profylaxi.“ - tato slova praotce ruské onkologie, akademika Nikolaje Nikolajeviče Petrova (1876 - 1964), jehož jméno nese Institut onkologie v Sankt - Peterburgu, byla napsána před půlstoletím. Dnes disponujeme ještě přesvědčivějšími znalostmi, opravňujícími k ještě důraznějšímu tvrzení, že zejména prevence (v širším smyslu tohoto slova) je základní cestou, kterou se musíme vydat, abychom člověka před rakovinou ochránili.
  
   V naší společnosti vznikla domněnka, že rakovina je onemocnění fatálního charakteru. Když člověk umírá v důsledku zhoubného nádoru, celé jeho okolí ví, že umřel na rakovinu, ale když se uzdraví, všichni kromě nejbližších jsou přesvědčeni, že žádnou rakovinu neměl, že měl jiné onemocnění. Takovým způsobem vzniká obecný postoj k onkologickým onemocněním a je velmi obtížné ho změnit. Podobný názor měla veřejnost před třiceti lety na infarkt - tehdy také lékaři ze všech sil tajili nemocným pravdu. Přestože v důsledku onemocnění srdečně-cévní soustavy umírá dnes mnohem více nemocných než na rakovinu, nepovažují se ta onemocnění za tak strašná, jako zhoubné nádory.

   Rakovina není jakási nevyléčitelná osudová nemoc, kdy již sama diagnóza, podle mínění mnohých nemocných a jejich blízkých, je jízdenkou na hřbitov. Rakovina je vyléčitelná. Léčebné metody dneška zachraňují tisíce nemocných. Jen v Rusku dnes žije kolem 2 milionů onkologicky nemocných, kteří prodělali úspěšnou léčbu.

   Proč se jaksi nedaří zlomit dynamiku onemocnění a úmrtnosti na rakovinu? Je mnoho příčin, ale jedna z nejzávažnějších je nedostatečná informovanost o záštitě před rakovinou. Bohužel, ještě stále je mnoho lidí, kteří vědí málo o různých projevech zhoubných nádorů. Vždyť čím dříve je nádor objeven, tím efektivnější je jeho léčba. A konečně, mnozí prostě nevěří, že rakovina je vyléčitelná. Souhrnně řečeno - podle údajů odborníků Moskevského onkologického institutu P. A. Gercena v Rusku odmítlo oficiálně kolem 6% onkologicky nemocných léčbu, a to jsou desetitisíce lidí, desítky tisíc životů, které bylo možné zachránit. Zásadní příčinou toho byla neznalost těch nejjednodušších pravidel, která znají obyvatelé jiných, šťastnějších zemí.

   Onkologové dosáhli mnoha úspěchů a nyní lékaři zachraňují mnoho takových nemocných, u kterých před deseti lety šance na záchranu nebyla. Odborníci již disponují mnohými znalostmi o možnostech snížení rizika vzniku této závažné choroby. Jsou přesvědčeni, že 70-80 % nádorových onemocnění je možno předejít. Bohužel, mnohem méně znalostí mají laici, řadoví obyvatelé našeho státu. Jenom úsilí lékařů nestačí k tomu, abychom se vyrovnali s problémy, které způsobují růst počtu onemocnění.

  Jen úsilí státu nestačí, proto se všude ve světě zakládají společenská sdružení s cílem předat lidem informace o příčinách vzniku rakoviny, o možnostech prevence nádorových onemocnění, podporovat nemocné psychologicky i léčebně, pomáhat odborníkům, kteří se věnují zavádění takových nových metod léčby a prevence, které prokázaly svou účinnost. Rozhodli jsme se účastnit se tohoto procesu i svým přispěním.
Co je to rakovina a jak vzniká
   Dříve, než popíšeme mechanizmus působení nového komplexu oxidačních inhibitorů NOVOMIN, řekněme si něco málo o tom, co je to rakovina a jak vzniká. Rakovinové bujení začíná v buňce, která se „vymkla kontrole“. Zdravá buňka se dělí jen v případě nutnosti, například během růstu, jestliže je potřeba obnovit tkáň nebo zahojit ránu. Dělení buňky ustává, když je úkol splněn. V případě rakoviny se porouchá „zabrzdění“ procesu dělení a ten pokračuje bez zastavení.

   Změna zdravé buňky v buňku zhoubného bujení mnohdy nebývá náhlá a nezadržitelná. Co vlastně v organizmu probíhá, a jak se buňky mění ve zhoubné, ještě úplně vyjasněno není. Zjednodušeně však lze celý proces názorně vysvětlit takto:
 1. Geny zdravých buněk jsou vlivem rakovinotvorných (karcinogenních) látek (takových, které napomáhají přeměně normálních buněk v buňky nádorové) vystaveny chronickému nebo akutnímu postižení. Většina poškození je zpočátku neškodná a nemá prakticky žádný vliv na funkci buněk. Škodlivé vlivy mohou být potlačeny systémem buněčné obnovy. Za obnovu, a v případě nutnosti i za likvidaci poškozených buněk odpovídá celá řada kontrolních genů. Proces obnovy je podpořen látkami rostlinného původu (například flavonoidy, karoten aj.), které mají schopnost zneškodnit kancerogeny.
 2. V organizmu postupně narůstá množství takto poškozených buněk. Mnohé z nich navíc postrádají kontrolní geny. Zasažené buňky mají schopnost dělit se a předávat poškozené geny buňkám dceřiným. Takto se vyvíjí v organizmu prekancerogenní stav. Podle mínění odborníků je nutný výpadek funkce alespoň 6 genů, aby se buňka s konečnou platností vydala na cestu přeměny.
 3. Prekancerogenní buňka se stále rychleji mění v buňku rakovinnou. Tehdy mizí veškerá kontrola a buňka se začíná dělit bez překážek. Přitom se vliv takzvaných rakovinových genů stává převažujícím a normální geny svou funkci v buňce plnit nemohou.
Proč rakovinou onemocní přibližně čtvrtina obyvatelstva a většině se toto onemocnění vyhne, přestože je vystavena té samé zátěži, je ovlivněna těmi samými kancerogeny? Zdravý organizmus je schopen zvítězit, je schopen eliminovat vliv škodlivin. Je tomu tak proto, že vedle vlivu kancerogenních látek má pro rozvoj onkologických onemocnění nemenší vliv snížená obranyschopnost organizmu, oslabení imunitního systému, který nemůže normálně fungovat a včas rozpoznávat poškozené buňky.

    K vyjmenovaným „vnitřním“, obtížně ovlivnitelným příčinám se přidávají faktory „vnější“. Jaké jsou nejběžnější vlivy vnějšího prostředí, které spolupůsobí při vzniku rakoviny? Je možné mezi nimi uvést následující:
 • Stravování. Výzkumy potvrzují, že nesprávný způsob stravování je ve 30 - 50% případů jednou z příčin onemocnění různými formami rakoviny. Je dostatečně přesně definována závislost na stravě u onemocnění hltanu, plic, jícnu, žaludku, střev, ledvin, prsů.
 • Zlozvyky. Kouření je ve 30% případů příčinou nádorového onemocnění. Nádory plic a dýchacích cest jsou téměř vždy zapříčiněny tímto zlozvykem. Požívání alkoholu napomáhá vývoji rakoviny trávicí soustavy.
 • Viry a bakterie sehrávají svou roli přibližně v 15% případů onemocnění. Především se infekce týká ženských pohlavních orgánů, též ústní dutiny, jícnu a jater.
 • Škodlivé látky. Měřící metody se vyvíjejí, zpřesňují se, a proto v mnohých průmyslově vyrobených předmětech, i v předmětech přírodního původu, dnes dokážeme definovat přítomnost kancerogenů. Celkově jsou škodliviny příčinou zhruba 5 - 10% případů zhoubných nádorů.
 • Záření je jednou z nemnoha příčin, bezprostředně vyvolávajících změny v buňkách. Proniká do buněčného jádra a při setkání s poškozeným genem může právě záření ihned způsobit vznik rakovinové buňky. Častější je však nahromadění ozáření, které vede ke změnám v buňkách. Potenciálně je každé záření škodlivé, ať už pochází z technických zdrojů (rentgenové přístroje, solária atd.) nebo je přírodního charakteru (slunce, vesmír, horniny vyzařující radon).
   Karcinogeny jako takové téměř nikdy nemoc samy nezpůsobují. Potřebují pomocníky, a nejčastěji tuto roli hrají volné radikály. Na základě mnohých výzkumů jsou právě ty považovány za „viníky“ mnoha onemocnění. Volné radikály jsou příčinou předčasného stárnutí organizmu, způsobují záněty, aterosklerózu a také rakovinu.

   Volné radikály jsou ve své podstatě nenasycené vazby kyslíku, kterým chybí elektrony. Proto jsou agresívní. Pro nasycení nedostatečné nebo ztracené stability jsou schopny uchvátit chybějící částice odkudkoliv. Přitom rozbíjejí životně důležité molekuly, narušují buněčné membrány, poškozují tkáně. Molekuly, kterým byl odebrán elektron, se též stávají radikály. Volné radikály jsou zásadními překážkami pro životně důležité buněčné funkce. Řetězová reakce zachvátí buněčné jádro a mnohdy zasáhne i buněčnou DNK. Když bezprostředně zasáhne i geny, změní se i vrozená, zakódovaná informace. Vzniká mutace, která je dědičná. Rakovina je pak přímým důsledkem takové změny.

   Volné radikály vznikají při všech procesech látkové výměny a mnohdy jsou i nepostradatelné - například fagocyty (buňky imunitní soustavy) pomocí volných radikálů ničí původce mnohých onemocnění (bakterie a viry). Protože působení volných radikálů je odvěké, evoluční procesy vytvořily ochranu - i lidí, i živočichů - antioxidační obranyschopnost vůči nadměrnému množství volných radikálů.

   Jenom v těch případech, kdy antioxidační soustava ztrácí schopnost ubránit se sama, volné radikály poškozují organizmus nenapravitelně. Bohužel, taková situace je poměrně častá, a v takovém případě má velký význam přísun antioxidantů z vnějšího prostředí, prostřednictvím potravin nebo vitaminových doplňků.
  Mechanizmus účinku komplexu oxidačních inhibitorů „NOVOMIN“

Pro působení antioxidantů, přirozeně se vyskytujících v potravě, které napomáhají ochraně organizmu proti předčasnému stárnutí a nemocem, včetně onkologických, jsou obzvláště důležité vitaminy A, C a E. Jejich role v ochraně organizmu proti působení volných radikálů
je zásadní aplikací objevu profesora V. N. Sukolinského - to, že tyto vitaminy pouze v přesných dávkách a při přesném určení percentuálního zastoupení mohou projevit ochranný účinek pro zdravé tkáně a ničivý účinek v nádorech.
Profesor V. N. Sukolinský, přestože je chirurg-operatér, je přesvědčen, že veškeré radikální operace zhoubných nádorů je potřeba posuzovat jenom jako léčebný zákrok, určený k odstranění rakovinných buněk a součást celkové léčby, zahrnující efektivní netoxickou léčbu chemoterapeutiky, cílenou na metastázující zhoubné nádorové buňky, které bývají příčinou rakovinného bujení sekundárního charakteru i po operativním zákroku.
Léčba ozařováním a chemoterapie je v případě zhoubných nádorů v zásadě schůdnou cestou léčení, která zajistí nejen destrukci primárního nádoru, ale působí v průběhu nejbližších let po operaci i jako jištění proti rozsevu nádorového bujení - metastázám. Onkologové se však v reálných podmínkách potýkají nejen s úkolem zničit nádor, ale i ochránit zdravou tkáň před nevratnými změnami tak, aby léčba neohrožovala životy pacientů. V zásadě je možno říci, že problém cílenosti účinků léčby nádorových onemocnění je v současnosti klíčový.
Vycházíme-li z těchto skutečností, je možno dnes konstatovat následující fakta.
1. Chirurgické metody, jako základní způsob léčby nádorů, své možnosti vyčerpaly. Žádné zvýšení objemu operativních zákroků nemůže odstranit všechny rakovinné buňky, které se v organizmu šíří krevní cestou. Chirurgická léčba musí být doplněna protinádorovou terapií alespoň po dobu 2 let následujících po operaci.
2. Další zvyšování účinnosti léčby ozařováním a chemoterapie je limitováno toxickými účinky na zdravou tkáň. Proto je v současné době prvotním úkolem onkologů vývoj a klinická aplikace takových preparátů, které zvyšují odolnost organizmu vůči ničivým účinkům ozařování a cytostatik bez omezení jejich vlivu na ničení nádorového bujení.
   Výzkum v uvedeném směru provádí v současnosti mnoho výzkumných ústavů a jedním z přístupů je soustředění na harmonizaci reakcí volných radikálů a odpovídající odezvu antioxidační soustavy. Kolektiv kliniky Výzkumného ústavu onkologie a léčebné radiologie v čele s profesorem V. N. Sukolinským provedl v tomto směru velké množství výzkumů, jejichž výsledky byly publikovány ve 4 doktorských a 9 kandidátských disertacích, obhájených 5 autorskými svědectvími a 4 patenty, oceněny Státní cenou Běloruské republiky. Dále jsou uvedeny základní předpoklady vzniku teorie, autor uvádí i základní cesty k řešení úkolu, které jsou potvrzeny experimenty i klinickým výzkumem.
   V roce 1985 (doba počátků výzkumu) již bylo k dispozici dostatečné množství údajů, průkazně potvrzujících, že společnou vlastností léčby ozařováním i chemoterapie je aktivace procesů okysličování volných radikálů a peroxidového okysličování lipidů s následným poškozením buněčných membrán a DNK (kyseliny dezoxiribonukleové). Probíhají-li uvedené úkazy v normálních tkáních, vznikají klinické projevy příznaků toxického vlivu ionizujícího záření a cytostatik.
   Je zřejmé, že použití netoxického preparátu majícího výrazný antioxidační účinek, bude napomáhat neutralizaci oxidace volných radikálů a peroxidace lipidů, snižovat pravděpodobnost poškození buněčných membrán a DNK normálních tkání, tzn. bránit rozvoji komplikací spojených s léčbou ozařováním a chemoterapií.
   Též je nutno vzít v úvahu, že ozařování i chemoterapie se provádí u pacientů, u kterých už samo nádorové onemocnění spustilo peroxidaci lipidů. Tento proces probíhá z toho důvodu, že nádor významně ovlivňuje metabolizmus normálních tkání. V rakovinných buňkách probíhají metabolické procesy mnohem rychleji, než v normálních tkáních, což v důsledku vede při nádorových onemocněních k deficitu základního energetického substrátu - glukózy; kromě toho je pozorováno zvýšení spotřeby jiných energetických substrátů, v první řadě mastných kyselin.      Tato skutečnost tvoří základ stimulace procesů peroxidace lipidů v organizmu. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi je použití inhibitorů oxidázy v onkologii možné i jako prostředek zlepšující metabolické pochody v organizmu nemocných, zvyšující protinádorovou obranyschopnost organizmu a jeho schopnost obrany proti extrémním léčebným zásahům.
Vezmeme-li v úvahu, že pochody okysličování volných radikálů probíhají jak ve vodném prostředí, tak i v prostředí lipidů, je nutné pro efektivní využití oxidačních inhibitorů použít jak ve vodě, tak v tucích rozpustné biologické oxidační inhibitory, což znamená užívat je jako komplex.
Na základě výsledků provedených experimentálních (na více než na 2000 zvířatech), tak klinických (u více než 2000 onkologických pacientech) testů byl připraven a klinicky prověřen komplex oxidačních inhibitorů (AK-antioxidační komplex), na jehož základě vznikl nový léčebně-preventivní přípravek - tonizující ochranný preparát (TOP)„NOVOMIN“.

Je záhodno upozornit na následující vlastnosti antioxidačního komplexu:
 • Výrazné antioxidační (ochranné) působení na zdravou tkáň organizmu, prokazatelně převyšující samostatný účinek jednotlivých vitamínů, které jsou složkami komplexu.
 • Výrazné pro-oxidační (rozrušující) účinky ve zhoubných buňkách.
  Do dnešního dne je antioxidační komplex první a dosud jediný preparát v onkologii, schopný současně poškozovat nádorové buňky a přitom ochránit zdravou tkáň organizmu.
 • Přípravek není toxický, ani při dlouhodobém užívání (po dobu několika let).
 • Normalizuje mnohé metabolické poruchy organizmu nemocných zhoubnými nádory.
 • Výběrové (jen v normálních tkáních) ochranné účinky proti ozařování, až 1,5krát převyšující účinek dříve používaných ochranných preparátů. Současně neúčinkuje jako ochrana proti ozařování na tkáně zasažené zhoubným bujením.
 • Výběrové snížení poškozujícího účinku cytostatik na zdravé tkáně a naopak, výrazné zvýšení protinádorového působení cytostatik na zhoubné nádory.
Vezmeme-li v úvahu velké množství provedených pokusů, jež je prakticky nemožné alespoň stručně vylíčit v této publikaci, uvedeme jen základní výsledky experimentů a klinických výzkumů.
   Výsledky experimentálního prověření.
Antioxidační komplex „NOVOMIN“ (AK) má výrazné antioxidační (ochranné) vlastnosti jen ve zdravých tkáních organizmu, zatímco naopak v případě zhoubných nádorů vykazuje pro-oxidační (poškozující) účinky. Z toho vyplývá, že AK „NOVOMIN“ je prvním a dosud jediným na světě užívaným preparátem, který má takzvaně divergentní (různosměrný) účinek. Na jedné straně
antioxidační komplex normalizuje metabolické procesy ve zdravých tkáních organizmu a na straně druhé výběrově poškozuje buňky zhoubných nádorů, a to až na úrovni DNK.

AK „NOVOMIN“ se v organizmu vyznačuje výrazně ochrannými účinky proti záření, což je dostatečně prokázáno zvýšenými schopnostmi přežití u zvířat, která byla vystavena letálním dávkám ozáření; brání rozvinutí procesů oxidace volných radikálů, které záření vyvolává, chrání buňky kostní dřeně a imunitního systému před poškozujícím vlivem ozáření.

Na rozdíl od všech známých přípravků, chránících před ozářením, nemá AK na organizmus toxické účinky. Ochrana před ozářením u antioxidačního komplexu odpovídá experimentálně ochranným účinkům referenčního preparátu mexamin. Doba trvání ochrany po aplikaci jedné dávky AK je nejméně 72 h (všechny známé přípravky ochrany před radiací mají účinek trvající pouhých 16 - 30 min).

Komplex oxidačních inhibitorů „NOVOMIN“ nechrání před radiací zhoubné nádory (na rozdíl od všech známých přípravků ochrany před radiací), proto ani nesnižuje efektivitu léčby zhoubných nádorů ozařováním. Analogické přípravky ve světové praxi dosud chybí.

Kromě ochrany před radiací je antioxidační komplex „NOVOMIN“ schopen napomáhat hojení tkání ozařováním poškozených, pakliže je aplikován po ozáření. Z toho vyplývá, že je možné a nutné užívat ho pro ochranu organizmu lidí, žijících na radiací zamořeném území.

Antioxidační komplex „NOVOMIN“ snižuje toxicitu protinádorových preparátů (chemoterapeutik) v organizmu a zároveň výrazně zvyšuje aktivitu těchto léků v nádorových tkáních.

Antioxidační komplex „NOVOMIN“ zpomaluje dělení buněk zhoubných nádorů, brzdí a brání rozsevu metastáz.

Možnosti praktické aplikace komplexu oxidačních inhibitorů „NOVOMIN“
Výsledky provedených mnohočetných experimentů a klinického prověření dovolují předložení následujícího postupu aplikace antioxidačního komplexu „NOVOMIN“ pro různé patologické stavy.
   I. Jako podpůrný prostředek při nádorových onemocněních.
 • V případě chirurgické léčby onkologických pacientů je možné „NOVOMIN“ podávat preventivně, proti vzniku pooperačních komplikací.
  Za tímto účelem je nutné podávat antioxidační komplex před operativním zákrokem.
  Taková příprava snižuje potřebu nitrožilního podávání drahých, krev nahrazujících preparátů (výživných směsí). Podle údajů profesora V. N. Sukolinského se použití tohoto způsobu předoperační přípravy u nemocných rakovinou žaludku osvědčilo snížením výskytu pooperačních komplikací ze 20% (při obvykle aplikované předoperační přípravě) na 1,2% !!!.

 • Pro selektivní ochranu organizmu (nikoliv však zhoubných nádorů) před poškozujícími vlivy ionizujícího záření.
  V případě léčby pacientů s onkologickým onemocněním ozařováním začínáme aplikovat antioxidační komplex před zahájením léčby, a poté až do ukončení radiační terapie.
  Podle údajů V. N. Sukolinského snížilo podávání antioxidačního komplexu u pacientů s rakovinou žaludku počet následných komplikací po radioterapii až 10x, znatelně se snížilo i množství po radioterapii následných pulmonitid (vznik fibrózních zajizvení v plicích, vedoucích ke značnému poklesu nebo ztrátě dýchací funkce) u nemocných rakovinou plic ze 100% (při obvykle aplikované přípravě na radioterapii v takzvaných kancericidních dávkách) na 42%; množství raných nebo pozdních komplikací po léčbě ozařováním nemocných rakovinou těla děložního - odpovídajícím způsobem 5 až 7 krát.

 • Pro snížení toxicity chemoterapie se současným zvýšením aktivity chemoterapeutik a účinnosti jejich působení na tkáň zhoubného nádoru.
  Za tímto účelem doporučujeme AK „NOVOMIN“ užívat před zahájením léčby a poté až do ukončení chemoterapeutické kúry.
  Chemoterapie, pakliže probíhá při současné ochraně organizmu antioxidačním komplexem, je pacienty znatelně lépe snášena; ve většině případů není potřeba provádět léčbu směřující k obnově systému krvetvorby, včetně transfuzí krve nebo krevních složek, což v konečném důsledku citelně snižuje riziko nakažení hepatitidou, AIDS a podobnými infekcemi.
  Výsledky takové léčby jsou přesvědčivější. Například, podle údajů V. N. Sukolinského, chemoterapie preparátem 5 - fluororacil pacientů s neoperabilním nádorem žaludku IV. stadia, prováděná za současné podpory antioxidačním komplexem, umožnila přežít více než 3 roky 25% léčených pacientů.
  Při analogické léčbě, avšak bez podpory antioxidačního komplexu, ani jeden z pacientů nepřežil déle než 2 roky a 90% takto nemocných umíralo v průběhu 1 roku.

  Zjevné ochranné účinky AK „NOVOMIN“ při chemoterapii umožnily vypracovat způsob modifikované chemo-radioterapie pokročilých stadií neoperovatelné rakoviny slinivky břišní; díky takto aplikované léčbě bylo poprvé na světě dosaženo až 7letého dožití 10% takto nemocných (průměrná doba života - 21 měsíců), dříve považovaných za neléčitelné s průměrnou šancí přežití 3,5 měsíce.

 • Pro snížení rizika vzniku vzdálených metastáz se AK „NOVOMIN“ nemocným po radikální chirurgické nebo kombinované léčbě podává ve dvou režimech:

  1.
     Po absolvování radikální léčby nemocní dostávají antioxidační komplex a poté nastane tříměsíční přestávka a znovu se aplikuje měsíční léčebná kúra antioxidačním komplexem. Takovéto kúry se praktikují po dobu nejméně 2 let.

  2.
     Po absolvování radikální léčby nemocní dostávají antioxidační komplex na dobu nejméně 2 let. Je třeba vzít v úvahu, že přestávky v léčbě jsou vyloučené, neboť buňky zhoubných nádorů, rozeseté v organizmu (bez ohledu na odstranění primárního nádoru) si zachovávají schopnost obnovy vlastní populace.
    
  3.   Uvedené režimy jsou si rovny v efektivitě a mohou být individuálně aplikovány v souladu se životními podmínkami, způsobem života a pracovní aktivitou pacientů. Léčebný účinek je v daném případě podmíněn antioxidačním vlivem „NOVOMINU“, který napomáhá obnově nádorovým onemocněním narušeného metabolizmu a zvyšuje schopnost organizmu vzdorovat nádoru již v prvních 2 - 3 měsících terapie komplexem oxidačních inhibitorů. Za obvyklých podmínek se narušené procesy výměny látkové nenapravují po dobu až jednoho roku po odstranění nádoru, což spolupůsobí při rozvoji recidiv a metastáz nádoru.


  4.  Kromě toho bylo věrohodně prokázáno, jak při experimentech na zvířatech tak i při klinických studiích, že denní užívání antioxidačního komplexu snižuje proliferační aktivitu buněk zhoubného bujení (adenokarcinomy), tzn. že snižuje množství dělících se rakovinných buněk. Kupříkladu: aplikace této antioxidační terapie u nemocných s rakovinou žaludku IB až IIIB stadia ve stavu po operativním zákroku vedla ke zvýšení počtu vyléčených, kteří prožili dalších 5 let po operaci ze 30,1% (bez aplikace antioxidačního komplexu) na 43,1% (se zapojením antioxidačního komplexu do léčby), což je téměř 1,5násobně! Přitom se počet místních recidiv nádoru snížil z 8,9% na 2,1%.

 • V případě symptomatické terapie nevyléčitelně nemocných (lépe řečeno těch nemocných, jejichž léčbu oficiální medicína považuje za neperspektivní), jestliže z různých příčin nelze aplikovat speciální protinádorovou léčbu, je smysluplné podávání antioxidačního komplexu po 1 léčebné dávce...... Jestliže se stav pacienta zlepší, je nutné v podávání komplexu oxidačních inhibitorů „NOVOMIN“ pokračovat.
  Ve většině případů se tím znatelně zlepší kvalita života nemocných po dobu několika měsíců.


  Na klinice profesora V. N. Sukolinského je antioxidační komplex podáván jako podpůrný prostředek při výrazném snížení hodnot charakteristiky krvetvorby v kostní dřeni, které bývají důsledkem léčby ozařováním a chemoterapie. V případě snížení hodnot leukocytů aplikace antioxidačního komplexu po dobu 2 - 5 dní napomáhá obnovování hodnot krvetvorby kostní dřeně.
  V tomto případě se antioxidační komplex podává v 1 léčebné dávce. Takto obvykle není nutno provádět doplňkové transfuze krve a léčba je možná i v domácích podmínkách.

 • AK „NOVOMIN“ vykazuje vysokou účinnost v případě poměrně častého ženského onemocnění - difúzní mastopatie.
  Při difúzní mastopatii se AK podává v 1 léčebné dávce denně. Pro výrazné zlepšení stavu obvykle postačí 2 - 3 cykly léčebné kúry.
   II. Jako podpůrný prostředek
Při onemocnění vředovou chorobou žaludku a dvanácterníku.
Zkušenosti ukazují, že při léčbě žaludečních nebo dvanácterníkových vředů po každodenním užívání dochází k zajizvování. Pro prevenci sezónních ataků vředové choroby (obvykle na jaře a na podzim) je smysluplné užívání antioxidačního komplexu před předpokládaným nástupem záchvatu, jehož příznaky nemocní obvykle sami dokáží rozeznat.

Užívání AK „NOVOMIN“ je v tomto případě možné i v podmínkách domácího ošetřování, za předpokladu nezbytnosti pravidelných kontrolních vyšetření i v případě, že se nemocný cítí subjektivně dobře, neboť žaludeční vřed může být příčinou vzniku nádoru.
   III. Prevence poškozujícího vlivu ionizujícího záření na organizmus obyvatelstva nebo pracujících v zóně se zvýšenou radiací.
Poškozující vliv ionizujícího záření na organizmus se projevuje v zásadě prostřednictvím ozářením vznikajících volných radikálů, které se aktivně účastní řetězových reakcí oxidace. To ve svém důsledku vede k poškození buněčných membrán a dalších buněčných organel, k rozvinutí normálním buňkám nepřirozených funkcí a k dědičné patologii buněk.

Výzkumy, prováděné pod vedením profesora V. N. Sukolinského na laboratorních zvířatech, která byla pouhý 1 měsíc umístěna ve 30ti kilometrové zóně Černobylské AE (výzkumy z roku 1992) ukázaly, že se v organizmu těchto živočichů téměř 3x zvýšilo množství jednoho z produktů oxidace volných radikálů - dialdehydu kyseliny malonové. Tento fakt potvrzuje značná poškození ozářením, vzniklá v důsledku záření samého i příjmu radionuklidů potravou. Aplikace antioxidačního komplexu po dobu pouhých 2 týdnů normalizovala u těchto zvířat ozářením narušené metabolické procesy organizmu.

Komplex oxidačních inhibitorů se vyznačuje výraznými antioxidačními účinky; tím se rozumí schopnost výrazně zpomalovat (až na normální stav) radiací a jinými faktory narušené procesy oxidace volných radikálů (schopnost ochrany před zářením). Výzkumy prokázaly, že antioxidační komplex má nejen ochranné schopnosti (v případě aplikace před ozářením), ale i radioterapeutické vlastnosti (při regeneračních procesech ozářením již poškozených tkání v případě jeho aplikace po ozáření).

Z toho vyplývá, že pro dlouhodobou ochranu obyvatel oblastí zamořených radionuklidy před poškozujícím vlivem takzvaných „malých“ dávek ionizujícího záření má smysl užívání AK „NOVOMIN“ po jedné dávce po celou dobu, po kterou existuje nebezpečí vlivu ionizujícího záření na organizmus. Doba aplikace AK „NOVOMIN“ za tímto účelem bude záviset na stavu radiace v místě pobytu nebo pracovních aktivit obyvatelstva.

Je nezbytné vědět, že ani jeden z polyvitaminových preparátů tuzemské nebo zahraniční provenience, které se v současné době dostávají do sítě lékáren, nemá efektivní, před ozářením chránící účinek.

Prozkoumané vlastnosti komplexu oxidačních inhibitorů „NOVOMIN“ ho v současné době staví prakticky mimo konkurenci se dříve vyrobenými přípravky s antiradiačním účinkem, které mají vysokou toxicitu a krátkou lhůtu, po kterou ochranu poskytují.

Hlavní vědecký význam provedených výzkumů: podařilo se prokázat, že rozdíly v procesech metabolizmu normálních a zhoubných buněk poskytují možnost současně a výběrově ochránit před poškozením buňky normální a naopak, poškozovat jenom zhoubné buňky, to vše při aplikaci jediného preparátu. Dříve bylo řešení takového problému považováno za nemožné.
V závěru je zvláště nutné zdůraznit, že:
 • Doplněk stravy „NOVOMIN“ plně odpovídá komplexu oxidačních inhibitorů, vypracovanému profesorem V. N. Sukolinským.

 • V doplňku stravy „NOVOMIN“ jsou v úplnosti zachovány veškeré percentuální poměry oxidačních inhibitorů, což je základní a zásadní podmínka léčebně-preventivní účinnosti.

 
Složení: v 1 kapsli, mg Doporučená denní dávka *%
Vitamin E
(DL-alfa-tokoferol-acetát) 
60 600
(kyselina L-askorbová) 180 300
Vitamin A (retinol-acetát 1,5 187,5
Ovocný pektin 188,5  
Želatina 30  
Glycerin 0,05  
Voda 69,95  
Uvedené nutriční hodnoty v 1 kapsli  ve 100 g 
Energetická hodnota 1,6 kcal 360 kcal
Bílkoviny 170 mg 38,00%
Sacharidy 150 mg 33,00%
Tuky 40 mg 9,00 %
Nejprodávanější
produkty
trigelm
TRIGELM
protiparazirtarni
program

Cena: 768
prameny cistoty
"PRAMENY ČISTOTY"
komplexní očista organismu na buněčné úrovni

Cena: 1271

Chronolong
CHRONOLONG
krása
nezávisla na čase

Obsahuje
100%ní genistein
Cena: 827
Webove stranky vyrobila spolecnost "Reklama-ru" Praha http://reklama-ru.cz